bao-cao-cv-hang-ngay-dtmt

Nơi tổng hợp các báo cáo của Đại Thắng Miền Trung cần bạn chuyên viên tư vấn – chuyên viên kinh doanh cần cập nhật hằng ngày. Yêu cầu các bạn cập nhật liên tục và kịp thời để ban lãnh đạo dễ dàng kiểm soát cũng như đánh giá một cách công bằng năng lực và hiệu suất làm việc của các bạn.

Hãy click vào file bạn cần cập nhật bên dưới.

Cám ơn!