Category Archives: Vị trí tuyển dụng

Cập nhật tất cả các vị trí tuyển dụng cho CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẠI THẮNG – ĐẠI THẮNG MIỀN TRUNG theo đợt. Mọi thông tin về vị trí tuyển dụng đều được đăng lên đây để mọi người tiện theo dõi.

Đại Thắng Miền Trung Tuyển Dụng Quý 2/2021

Dựa trên Data công ty có sẵn. Tìm kiếm, khai thác các khách hàng, giới thiệu với khách hàng về các dự án của Công ty.
Bán hàng
Chăm sóc duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng tiềm năng.
Báo cáo công việc, thông tin khách hàng, sản phẩm theo định kỳ với quản lý phòng Kinh doanh.