UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (giáp ranh với phía Nam thành phố Đà Nẵng) vừa báo cáo đề xuất danh mục dự án đầu tư phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên thị xã.

Một dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

UBND thị xã Điện Bàn cho biết, theo Quyết định số 3790/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 thì tổng diện tích đất ở trong các dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thị xã là 129,3 ha.

Bên cạnh đó, diện tích đất ở trong dự án phát triển nhà ở xã hội 52,25 ha; diện tích đất ở trong dự án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp là 25,1 ha; diện tích đất ở trong dự án phát triển nhà ở tái định cư trên địa bàn thị xã Điện Bàn là 38,4 ha.

UBND thị xã Điện Bàn cho rằng, với định hướng ưu tiên phát triển các dự án tại các xã dọc Quốc lộ 1A để đảm bảo các tiêu chí thành phường; các khu vực phát triển đô thị đã được phân kỳ giai đoạn đầu tư trong định hướng quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; phát triển các khu vực trung tâm của xã, phường làm cơ sở mở rộng không gian đô thị trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại địa phương, phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn đảm bảo đủ điều kiện đưa thị xã Điện Bàn thành đô thị loại III vào năm 2025.

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của các địa phương và tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thị xã, UBND thị xã báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy xem xét thông qua 71 dự án.

Trong đó có 58 dự án phát triển đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; 2 dự án nhà ở xã hội; 5 dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân (Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và Khu đô thị công nghiệp tại Điện Tiến); 6 dự án phát triển nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn thị xã.

Trước đó, tại Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 27/6/2022, UBND thị xã Điện Bàn cho biết, giai đoạn 2015 – 2020, đô thị Điện Bàn đã có 114 dự án được giao với diện tích đất giao là 1.493,8ha.

Trong đó, đã có 13 dự án hoàn thành và cơ bản hoàn thành chuẩn bị bàn giao đưa vào khai thác như Khu dân cư số 1 Điện An, Khu đô thị 1A, Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang, KĐT An Phú Quý, KDT Ngọc Dương Riverside, KĐT Đất Quảng Green City, KĐT Sentosa Reverside, KDC số 1 đô thị Điện Thắng, KDC số 2 đô thị Điện Thắng, KĐT Đất Quảng Riverside, KDC Thống Nhất – giai đoạn 1, Vệt khớp nối Khu đô thị số 3 và Trường Cao Đẳng Công kỹ nghệ Đông Á, Khu dân cư Thu nhập thấp (Khu 1).

Hiện nay, nhiều dự án đã được triển khai và được đăng ký đầu tư vào đô thị Điện Bàn, đặc biệt là xuất hiện một số dự án lớn làm thay đổi tính chất, chức năng, không gian đô thị một số khu vực của đô thị Điện Bàn.

Bên cạnh đó, thời gian qua, thị xã Điện Bàn đã tiến hành công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 2 khu đô thị lớn là Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (quy mô 2600ha) và Quy hoạch làng Đại học Đà Nẵng (quy mô diện tích tại khu vực Điện Bàn là 190ha), nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội hiện nay tại địa phương và khu vực,…

Lê Phước Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *