tap-the-dai-thang-mien-trung

Nhận thức tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ-nhân viên trong hoạt động của doanh nghiệp, Đại Thắng Miền Trung luôn đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực lên hàng đầu, trong đó xây dựng văn hoá Đại Thắng Miền Trung là nhiệm vụ tiên quyết mà ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Trải qua gần 5 năm phát triển, những giá trị riêng, những hình ảnh đẹp của văn hoá Đại Thắng đã góp phần quan trọng để đạt được thành công ngày hôm nay

Chính vì thế toàn thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Thắng luôn đồng lòng làm theo 9 điều tâm huyết mà ban lãnh đạo đã xây dựng:

  1. Công ty         : Trung Thành       –  Tận Tâm       –  Cống Hiến
  2. Lãnh đạo      : Kính Trọng          –  Tin Tưởng    –  Trung Thực
  3. Khách hàng  : Chuyên Nghiệp   –  Uy Tín          –  Nhiệt Tình
  4. Cấp dưới      : Công Bằng         –  Lắng Nghe    –  Chia Sẻ
  5. Đồng nghiệp : Đoàn Kết            –  Hoà Đồng     –  Tương Trợ
  6. Công việc     : Nhiệt Huyết        –  Trách Nhiệm  –  Chủ Động
  7. Bản thân       : Tự Tin                –  Bản Lĩnh        –  Quyết Đoán
  8. Tài sản Cty   : Trân Trọng         –  Giữ Gìn          –  Đúng Mục Đích
  9. Sự nghiệp    : Kiến Thức          –  Tầm Nhìn       –  Tích Cực